AKSJONÆRAVTALER

Et aksjeselskap er et avtaleforhold hvor vedtektene er den sentrale «avtale». I tillegg griper aksjeloven inn og regulerer det meste.

Dette er utgangspunktet for enhver aksjonæravtale; den skal supplere vedtektene og aksjeloven. Det er ikke nødvendig å gjenta de reguleringer som allerede foreligger.

Behovet for å regulere spørsmål i en aksjonæravtale avhenger av aksjonærsituasjonen. Spørsmålene som krever regulering, kan være helt forskjellige. Det samme gjelder hvilke løsninger som bør velges.

 

Typesituasjoner som tilsier forskjellige løsninger, er:

·         To 50/50 % aksjeeiere

·         Èn aksjeeier med over 50 % (bestemmende innflytelse)

·         Flere aksjeeiere med relativt jevn fordeling, og ingen over 50 %

·         En eller flere større aksjeeiere i kombinasjon med en eller flere små/ubetydelige aksjeeiere

·         Ansatte aksjeeiere med små eierandeler

·         Selskap som eies helt av de ansatte

 

Temaer det kan være aktuelt å regulere, er:

·         Fordeling av styreverv

·         Eventuell plikt til å bidra med kapital eller annen innsats

·         Utbyttepolitikk, herunder spørsmål om styrking av selskapet

·         Kvalifikasjoner for å være aksjeeier (f.eks. at aksjeeieren er ansatt i selskapet)

·         Aksjer som incentiv for ansatt(e) – tilpasset skattereglene

·         Rett og plikt til å innløse aksjene når kvalifikasjonen opphører

·         Begrensninger i retten til å omsette og pantsette aksjer

·         Forkjøpsrett og verdsettelse

·         Medsalgsrett og medsalgsplikt

·         Mekanisme for å løse fastlåst situasjon/uenighet («exit», «shotgun»). Må ses i sammenheng med partenes økonomiske styrkeforhold.

 

Aksjonæravtalen bør legge til rette for tillit, balanse og best mulig utvikling av virksomheten.

Vi er vant med å klarlegge behov og formulere gjennomtenkte avtaler.

 

Av advokat Thorvald Fr. Grindstad

Se også
Kontakt oss