Annet

Vårt kontor tilbyr bistand innenfor flere spesialiserte fagområder der våre medarbeidere har en særlig og unik kompetanse. Samfunnet og rettsreglene blir stadig mer kompleks, og dette stiller krav til inngående kunnskap om spesialiserte rettsområder. Ta kontakt med en av våre advokater for spesialisert rådgivning.

Skatterett
Generasjonsskifte
Forvaltningsrett
Fiskeri og havbruksrett
Yrkestransport

Se også
Kontakt oss