Ansettelse og arbeidsavtale
Når du blir ansatt i midlertidig eller fast stilling, har du krav på en skriftlig arbeidsavtale. Denne skal ha opplysninger om arbeidstid, hvor du skal arbeide, hvilke oppgaver du skal ha, og hvilken lønn du skal ha. Hvis arbeidsgiver ikke har gitt deg en skriftlig arbeidsavtale, kan du kreve det.
Når du blir ansatt, kan arbeidsgiver gi deg en prøvetid der du har et svakere oppsigelsesvern enn etter utløpet av prøvetiden. Prøvetiden kan som hovedregel ikke være lengre enn 6 måneder, og det er ikke adgang til å avtale ny prøvetid.
Enkelte opplever at arbeidsgiver ønsker arbeidsavtaler der overtid skal være inkludert i en fastlønn. Dette er ikke tillatt med mindre arbeidstaker har en ledende eller særlig selvstendig stilling. Selv om det er inngått en slik arbeidsavtale, kan arbeidsgiver måtte utbetale overtid til arbeidstaker i ettertid.
Arbeidsavtaler vil også ofte inneholde bestemmelser om taushetsplikt, krav til lojalitet og klausuler om konkurransebegrensning. Når det oppstår spørsmål om slike bestemmelser, kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med advokat.

Se også
Kontakt oss