Arbeidsrett


Vårt kontor tilbyr bistand til både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål.
I et arbeidsforhold kan det oppstå en rekke spørsmål der det kan være hensiktsmessig å kontakte advokat. Det gjelder blant annet oppsigelse, sluttpakker, permittering, lønn og overtidsbetaling, nedbemanning mv.
Vi har lang erfaring i å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i situasjoner der dialogen mellom partene har blitt krevende. Vi bistår jevnlig både arbeidsgivere og arbeidstaker.
Mange – både arbeidsgivere og arbeidstakere har ikke tilstrekkelig kjennskap til hvilke rettigheter og plikter arbeidsmiljøloven pålegger og gir arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi bistår jevnlig både arbeidsgivere og arbeidstaker i rådgivning knyttet til dette.
Arbeidsmiljøloven stiller i mange tilfeller formelle krav til de prosesser som skal gjennomføres mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det kan ofte bli kostbart å gripe feil i slike situasjoner, og det kan derfor i mange saker være lønnsomt å ta kontakt med en advokat før en situasjon har kommet på spissen, for å få veiledning om hvordan man skal opptre overfor den annen part.
Vi har lang erfaring med behandling av lønnskrav ved konkurs, og bistår også arbeidstakere i forbindelse med søknader om dekning av lønn og feriepenger til Nav lønnsgaranti.