Avtale / kontrakt

De fleste av oss inngår opp til flere avtaler daglig, ofte uten at vi tenker nærmere gjennom avtaleforholdet. Disse kan gjeløde hverdagslige forhold som kjøp av varer, utlån av gressklipper til nabo eller større forhold som utleie av bolig, salg av bil e.l. 

Et grunnleggende prinsipp og den klare hovedregel i avtaleretten er at avtaler skal holdes.  

"En hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl lovet og indgaaet haver." 
L15.04.1687 Kong Christian Den Femtis Norske Lov 5-1-1.

Videre er det et grunnluggende prinsipp og hovedregel at en kan avtale hva en vil med hvem en vil og at det gjelder en formfrihet, muntlig eller skriftlig, ved avtaleinngåelsen

Dette innebærer at en må være bevisst på hvilke avtaler en inngår og omfanget av disse. Hvilken risiko og hvilket ansvar en påtar seg gjennom avtalen og hvilke rettigheter en får og hvilke rettigheter en  må gi fra seg.

Avtalens varighet, omfang og avtalegjenstandens verdi vil påvirke behovene, graden av forberedelser og arbeid som bør nedlegges i kontraktsforhldet før bindende avtale inngås. I de tilfellene avtalene gjelder store verdier eller lange tidsrom er det vesentlig at partene har problematisert og avklart de sentrale problemstillinger som kan melde seg og at dette er godt definert i en skriftlig avtale. Det er som oftest langt lettere å avklare risikoplassering og vilkår før problemene oppstår enn det er etter at avtalen er inngått.

Vårt kontor bistår i alle faser av avtaleforhold, herunder fremforhandling av avtaler, skriving av avtaler, tolkning av eksisterende avtaler og tvisteløsning knyttet til avtaler. 

 

Se også
Kontakt oss