Eiendom

Vårt kontor tilbyr bistand innenfor de fleste områder knyttet til fast eiendom. Det gjelder bistand i saker knyttet til feil og mangler ved bolig, krav mot entreprenør eller byggherre, husleietvister, herunder utkastelse og innfordring av leie. 

Kontoret har konsesjon til å drive med eiendomsmegling og bistår ved oppgjør der partene har kommet til enighet sammen eller med fulle eiendomsmegleroppdrag.

Videre har vi kompetanse innenfor tomtefeste og bistår både i tvistetilfeller om økning av festeavgift og innløsningsrett eller ved gjennomføringen av innløsningen, herunder prosess mot kommunen med oppmåling / fradeling og oppgjøret mellom partene. Kontoret er blant annet benyttet som foredragsholder for Huseiernes Lansforbund innen rettsområdet tomtefeste og har håndtert en rekke tvister og forhandlinger knyttet til festeforhold.

Vi har også kompetanse og har bistått ved opprettelse av en rekke eierseksjonssameier, vann- og avløpslag, veilag mv. 

Enn videre bistår vi i søknadsprosesser om fradeling, bygging, regulering og bruksendring overfor det offentlige. 

bergen-2071377_1920


Kontakt oss