ENTREPRISESAKER

ENTREPRISESAKER

1  Entreprisesaker kjennetegnes av: ·        Godt dokumenterte avtaler, som regel basert på en standardavtale, f.eks. NS 8407 (to...

Les mer→
Ny arvelov

Ny arvelov

Regjeringen har fremmet forslag til ny arvelov som vil bli behandlet i Stortinget våren 2019.Forslaget innebærer langt mindre endringer av ...

Les mer→
Kontakt oss