KJØP OG SALG AV EIENDOMSSELSKAPER

Eiendomsmeglere håndterer ikke bare kjøp og salg av eiendommer, men også eiendoms-aksjeselskaper.

Salg/kjøp av et aksjeselskap er imidlertid noe annet og mer enn salg/kjøp av en eiendom.

Standardkontraktene som benyttes, er krevende å forstå. De plasserer risiko og byrder mellom partene.

Ofte har partene forhandlet seg fram til salg/kjøp før standardkontrakten legges på bordet. Da gjelder det å finne ut om standardkontrakten gir samme løsning som den framforhandlede avtalen. Det blir ofte behov for justeringer. Det fordrer god forståelse av hva de enkelte bestemmelser innebærer og av sammenhengen mellom forskjellige deler av avtalen – og oppgjørsavtalen.

Også uavhengig av dette behøver man ikke nødvendigvis være enig i standardavtalen. Den blir for øvrig endret fra tid til annen.

Ofte dreier slike overdragelser seg om store verdier/beløp.

Når vi bistår selger eller kjøper av eiendomsselskaper, er det nesten alltid behov for endringer eller opprettinger. Vår bistand kan være alt fra å kontrollere en allerede utarbeidet avtale, til selv å utarbeide avtalen og forestå oppgjøret. 

Av advokat Thorvald Fr. Grindstad

Se også
Kontakt oss