Våre advokater blir benyttet som kursholdere innenfor flere fagfelt, herunder i regi av Huseiernes Landsforbund. 

Det avholdes jevnlig kurs innenfor temaene: familie- og arverett, fremtidsfullmakter, generasjonsskifter for fast eiendom, tomtefeste, entrepriserett og styreansvar.

Innenfor andre fagfelt tilbyr vi å skreddersy kurs for firmaer og organisasjoner.

Se også
Kontakt oss