LEIEAVTALER

Leiekontrakter fordeler seg på boliger og næringslokaler.

Man har kanskje en kontrakt man har benyttet før, eller man kan finne kontrakter på nettet.

Uansett bør man få sjekket at kontrakten er tilpasset behovet og at den ikke inneholder feil eller fallgruver.

Et sentralt tema for næringslokaler er hvilke utgifter leier skal betale i tillegg til leien, leiers vedlikeholdsplikt og ansvar for utskiftinger. Disse avgrensninger kan være løst forskjellig avhengig av om leieforholdet omfatter hele bygningen eller en begrenset del av den.

For boliger er regulering av varighet og oppsigelse sentrale spørsmål.

Vi er vant med å klarlegge behov og formulere gjennomtenkte avtaler.

Av advokat Thorvald Fr. Grindstad

Se også
Kontakt oss