SAMBOERAVTALE
Samboeravtaler skrives som regel primært med sikte på å regulere det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd.

Etter norsk lov er utgangspunktet ved samlivsbrudd enkelt: hver av partene tar med seg ut av forholdet – verdier og gjeld – som de hadde med seg inn i forholdet og som de har skapt/opparbeidet under samboerforholdet.

Det som er kjøpt sammen skal deles i henhold til eierbrøk ved samlivsbrudd. Gjeld som de er ansvarlig for sammen skal deles.

Det er særlig eierskapet til felles bolig som bør reguleres via samboeravtale. Særlig når samboerforholdet har vart noe tid, kan det være vanskelig å identifisere hvor mye hver av samboerne har skutt inn av penger og eierskapet – hvor mye hver av samboerne eier - bør således reguleres i samboeravtale.

Det bør videre reguleres hvor mye den enkelte er ansvarlig for av gjeld, noe som ikke minst er aktuelt ved refinansiering, typisk ved kjøp av bil.

Ved inngåelse av samboerforhold kan det være ønskelig at den ene parten kjøper seg inn i den andres bolig. En bør definitivt regulere dette gjennom ektepakt/samboeravtale.

Et tilbakevendende eksempel på tvister oppstår der den som flytter inn er med på å betale andel av lån og driftskostnader m.v. til bolig under samlivet. Uten å ha sikret seg gjennom samboeravtale vil nevnte tilskudd sjelden føre til at en opparbeider eierskap eller vil kunne kreve vederlag for de pengene og/eller innsats som er gjort, selv etter flere års samboerforhold/ekteskap.

Se også
Kontakt oss